service, reperasjon & overhaling mitsubishi marine

Service, inspection & maintenance

Marine Parts & Propulsion offers inspection, service, repair, maintenance, overhual, upgrade and modifications of various types of vessels, filters, engines and other equipment.

Our mechanics and service technicians have a long career in the industry and can offer a number of services and follow-up services, within services agreements. This includes tailored advice from our mechanics and service personnel who understand and adapt to your needs. 

Parts

We provide you with the parts you would need for your Mitsubishi engine. We have parts warehouses in Norway and know how important fast delievery is for our customers. That is why we always strive to deliver as quickly as possible. 

deler , filter og service til mitsubishi marine

Service, INSPEKSJON og VEDLIKEHOLD

service, reperasjon & overhaling mitsubishi marine

Marine Parts & Propulsion tilbyr inspeksjon, service, reperasjon, vedlikehold, overhaling, oppgradering og modifikasjoner av ulike typer fartøy, filter, motorer og annet utstyr.

Våre mekanikere og serviceteknikere har lang fartstid i bransjen og kan tilby en rekke tjenester og oppfølging innen service avtaler. Dette inkluderer skreddersydde råd av våre mekanikere og servicepersonell som forstår og setter seg inn i ditt behov.

Deler

deler , filter og service til mitsubishi marine

Vi skaffer deg de delene du skulle trenge til din Mitsubishi motor. Vi har delelager i Norge og vet hvor viktig rask levering er for våre kunder. Derfor strekker vi oss alltid etter å levere raskest mulig