Dealer and service

Mitsubishi Engine

Marine Parts & Propulsion supplies engines for use in marine propulsion and generator operation. Propulsion engines can be delievered in the size 136 – 4869HP. Mitsubishi also supplies gas engines for propulsion and gas-powered generator sets in the range of 300 – 900KW, both for land-based industry and for the maritime market. 

MITSUBISHI

Forhandler & service av mitsubishi motor

Mitsubishi Marine S12A2-MPTA

Mitsubishi leverer motorer til bruk for marine fremdrift og generatordrift. Fremdriftsmotorer kan leveres i størrelsen 400 hk til 4000 hk. Mitsubishi leverer også gassmotorer for fremdrift og gassdrevne generatorsett i området 300 til 900 kW, både til landbasert industri og til det maritime markedet.

Reliable Marine Engines

Mitsubishi Marine Engines are available in a wide output range from 106 up to 3860 kW. Suitable for propulsion, auxiliary, diesel-electric, emergency and harbour emergency use. 

Our Engines are purpose-designed for marine use. The engine is designed based on marine vessels used in Unrestricted Continous Duty Circumstances. 

Mitsubishi fremdriftsmotorer
mitsubishi marine engine medium speed SU

Designed And Built To Last

Mitsubishi generator sets are being assembled and produced in Spikkestad, Norway. Each generator set is adapted to your requirements, fully tested and ready for installation onboard.

Its efficient and fail-free operation makes the generator set the perfect choice where durability and top performance is a must. 

 

Get a price offer

  pålitelige marine motorer

  Mitsubishi fremdriftsmotorer

  Mitsubishi marine motorer er tilgjengelig i et bredt utvalg fra 106 til 3850 kW. Motorene er egnet for fremdrift, hjelpemiddel, dieselelektrisk, nødstilfelle og nødbruk i havnen.

  Motorene våre er spesialdesignet for maritimt bruk, og konstruert basert på marine fartøy som brukes under ubegrensende kontinuerlige pliktforhold.

  Utviklet og bygd for å vare

  mitsubishi marine engine medium speed SU

  Mitsubishi diesel motorer er integrert med europas beste generatorer og mitsubishis overvåkningssystem gir deg den beste langsiktige løsning for fartøyets kraftbehov.

  Hvert generatorsett er montert i Europa, tilpasset dine behov, fullstendig testet og klar for installasjon om bord. Den effektive og feilfrie driften gjør generatoren til det perfekte valget der holdbarhet og topp ytelse er et must.

  IMO TIER III

  To comply with the IMO TIER III regulations, an average NOx reduction of 75% is needed compared to the IMO TIER II regulations. To meet this reduction, an after-treatment system is needed. Mitsubishi Marine Engines and Generator Sets can now be equipped with a SCR-system. An SCR-system is a system that reduces NOx emissions from the engine exhaust gasses. 


  Contact us, and we will help you out!

  IMO TIER III

  For å overholde IMO Tier III-regelverket er det nødvendig med en gjennomsnittlig NOx-reduksjon på 75% sammenlignet med IMO Tier II-regelverket. For å møte denne reduksjonen er det nødvendig med et etterbehandlingssystem. 

  Mitsubishi marinemotorer og generatorsett kan nå utstyres med et selektiv katalysatorreduksjonssystem (SCR). Et SCR-system er et system som reduserer NOx-utslipp fra motorens eksosgasser.