FULL OG REELL BIOLOGISK BEHANDLING AV BÅDE GRÅTT OG SVARTVANN UTEN BRUK AV KJEMIKALIER ELLER FORTYNNING.

FULL OG REELL BIOLOGISK BEHANDLING AV BÅDE GRÅTT OG SVARTVANN UTEN BRUK AV KJEMIKALIER ELLER FORTYNNING.

Bioreaktor

G&O Bioreactor benytter det nedsenkende prinsippet om fastfilmbakterier. Det er et 100% biologisk behandlingssystem, som er i stand til å håndtere alt grått og svartvann fra ethvert fartøy eller offshore anlegg uten behov for filtre, fortynning eller kjemikalier under normal behandling.

Testresultater og driftserfaring, med mer enn 900 anlegg levert siden 2002, har vist at G&O Bioreactor tilbyr både høy effektivitet, full driftsfleksibilitet av fartøyet og lave og enkle vedlikeholdskrav. 

Miljøvennlig og kostnadseffektiv

Den kostnadseffektive driften for redere og beskyttelse av vårt havmiljø for fremtidige generasjoner er to mål som har like stor betydning for oss. Derfor er Gertsen & Olufsen stolte av å tilby løsninger som oppfyller disse kravene, uten at det går på bekostning av noen av dem. 

IMO-REGLER

G&O Bioreactor er testet og typegodkjent og “Wheelmarked” av DNV under IMO MEPC 159 (55) + 227 (64) og alle testresultater var i samsvar med og overgikk IMO-reglene. I tillegg er G&O Bioreactor godkjent av US Coast Guard og Transport Canada. 

Bioreaktor fakta:

  • Sertifisert og typegodkjent av DNV-GL under IMO MEPC 227(64).
  • Godkjent av US Coastguard and Transport Canada.
  • Kompakt design og lav vekt.
  • Tilgjengelig i belagt svart, rustfritt og belagt rustfritt stål.
  • EEx- og ATEX-systemer er tilgjengelige.
  • Vellykket i markedet siden 2002 med mer enn 900 leverte systemer og med kontinuerlige forbedringer og funksjoner.

Svart gråvann ledes inn i innløpstanken til bioreaktoren via en maserasjonspumpe eller en vakuumpumpe og gjennom hovedkammermatrisen av luften fra membranlufterne. Avløpsvannet passerer gjennom sedimenteringsmatrisen og UV-lyset for endelig desinfeksjon før det går inn i rentvannstanken for utslipp.

har du spørsmål eller ønsker pristilbud?

    56 12 30 90

    OFFICE@MPNP.NO